Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie w Cininnati

Protokół z posiedzenia z 3 sierpnia, 2012.

Miejsce: Panera Bread, Kenwood.

Czas: 18:30.

 

Obecni: Małgorzata Klukowska, Paweł Krawczyk, Urszula Lorent, Monika Sugimato, Katarzyna Leara.

1.      PASGC Raport Finansowy – Pawel Krawczyk –do przeglądu na stronie internetowej 

a.       PASGC stan dokumentacji

b.      Zebrano donacje dla Chóru z Płocka podczas ich występu na UC i od prywatnych darczynców

2.      Refleksje i nowości na temat Chóru z Płocka - Facebook clip otrzymany od Chóru –Małgorzata Klukowska

3.      Polski Piknik, 8 września, 2012

a.       Ustalenie czasu: od 15:00-19:00 w sobotę 8 września, 2012

b.      Zarząd głosował nad zmianą opłat przy wejsciu dla nieczłonkow klubu, zagłosowalismy $5.00 za osobę

c.       Propozycja, że PASGC zapewni polską  kiełbasę, makowiec, picie, talerze, kubki itp.

d.      Bożena planuje przygotować program dla dzieci na 1 godzinę, będziemy mieć kogoś do robienia balonów dla dzieci

e.       Potrzebujemy wolontariuszy do: smenia kiełbasy, przygotowania i posprzątania miejsca pikniku, kierowania ruchem na parking, potrzebujemy 2 osoby przy wejściu, pokierowania i pomocy kiedy ludzie przyjdą z jedzeniem, zakupu napojów, przygotowania flyera o pikniku

f.       PAGSC chciałoby zrobić cichą aukcje polskich przedmiotów.  Potrzeba wolontariuszy.

g.      Wszystkie informacje o pikniku będą dostępne na stronie internetowej, Facebook i posterach.

4.      Status Szkoły Języka Polskiego.

a.       Głosowaliśmy nad organizacja kolacji charytatywnej na rzecz szkoły 8/25/2012 w restauracji Art of Entertainer – przyjęto jednogłośnie 4 głosami

b.      Pomysł organizacji targów książek, magazynów polskich dla szkoły – daty podamy w przyszłości

5.      PASGC 50 - lecie, 10/20/2012

     a. musimy wysłać zaproszenia do końca września

                 b. planujemy mieć wystawę o 50 latach polskiego klubu ze zdjęciami, artykułam,

                      może z krótkim filmem,  muzyką z taśmy lub na żywo.

6.  Party Bożonarodzeniowe planowane są na 8 grudnia, 2012.

7.      PASGC website                                                 

8.      Facebook –Monika Sugimato uczestniczyła w spotkaniu

a.       PASGC chce bliżej współpracować z zespołem Facebook,  żeby razem umieszczać i rozmawiać przy użyciu dobrych manier o naszych wspólnych interesach .

b.      Potrzebujemy nowszej muzyki w radioWOBO, musimy sprowadzić z Polski muzykę Vox Juventutius

9.      Otwarta dyskusja

c.       PAGSC chce zakupić sprzęt nagłaśniający na potrzeby różnych uroczystości klubowych.

 

Protokolant:   Katarzyna Leara